September 17th, 2007

(no subject)

Vsem privet from Wroclagv, Poloniya
Osobyi privet Elena Gremina, Sasha Rodionov and Vanya Ugarov!!!
Yesterday byla prem'era.
Vsio horosho